Przypominam Baofeng nie jest urządzeniem, którym legalnie można nasłuchiwać służby mundurowe. Dodatkowo nadawanie na takich pasmach jest nielegalne. Poradnik powstał w celu czysto teoretycznym.

Polecam również zapoznać się z moimi poradnikiem, gdzie tanio kupić sprzęt do nasłuchu. Jak tanio podsłuchiwać służby za pomocą tunera DVB-T lub Baofeng UV-5R z AliExpress. Dla leniwych polecam dwie pierwsze oferty z tego linku dokładnie mówiąc z sklep ShiqunTech Store.

Jak ustawić funkcje w menu do nasłuchu.

0. SQL – (Ważne) Jest to funkcja odpowiedzialna za poziom blokady szumu (squelch). Skala od 0-9, gdzie 0 oznacza wyłączenie funkcji, a 9 największy filtr. Ustawiamy 1. Zero ustawiamy jeżeli baofeng nie łapie żadnego sygnału.

Dla posiadaczy kabla USB, polecam wejść do program CHIRP i zmienić wartości squelch na UHF/VHF 1 na poziom 3-7. Bazowo miałem poziom 28 i mój baofeng był głuchy.

Dodatkowo potrzebujemy tego przeowdu – link.

Po podłączeniu i zgraniu ustawień (Poradnik programowanie Baofenga przy pomocy komputera.) Najpierw klikamy settings (1). Następnie przechodzimy do Service Setting (2). Pokaże nam się lista ustawień opcji SQL 0-10, oddzielnie dla UHF i VHF. Bez dobrej anteny polecam ustawić na UHF/VHF Squelch 1, coś pomiędzy 3-7, na dwójce 7-10, na troje 10-14 itp. Potem przy nasłuchu najlepiej zwiększać próg i znaleźć ten moment kiedy nie łapiecie szumów, a łapiecie wszystko co jest treściwe. To akurat musi wyjść w praniu, na początku lepiej słyszeć cokolwiek, niż nic.

1. STEP – (Ważne) Jest to funkcja odpowiedzialna za krok syntezy częstotliwości co 2.5/5.0/6.25/10.0/12.5/25 kHz. W pasmie 2m (większość służb) ustawiamy 12,5k.
2. TXP – Funkcja odpowiedzialna za moc nadawania. Ustawiamy Low jeżeli interesuje nas tylko nasłuch.
3. SAVE – funkcja odpowiedzialna za aktywację trybu oszczędzania.
4. VOX – (Ważne) Funkcja odpowiedzialna za aktywację nadawania przy pomocy głosu, bez użycia przycisku PTT. Koniecznie ustaw OFF!
5. W/M – Funkcja odpowiedzialna za przełączanie szerokości kanału odbiorczego pomiędzy wartościami 12.5 kHz (NARROW) a 25 kHz (WIDE). Pozwala to na zmniejszenie wpływu zakłóceń z sąsiednich kanałów oraz na zwiększenie czułości. Ja mam WIDE. Polecam przestawać obie.
6. ABR – Funkcja odpowiedzialna za długość czasu podświetlania ekranu. Mam 10.
7. TDR – Funkcja odpowiedzialna za załączenie tryby dwukanałowego, po jego uruchomieniu radio odbiera zarówno na częstotliwości A oraz B. Polecam ON jeżeli pasma nie są oblegane.
8. BEEP – Funkcja odpowiedzialna za generowania sygnału dźwiękowego podczas naciskania klawiszy. Ustawione mam ON.
9. TOT – 
Funkcja odpowiedzialna za ustawianie ograniczenia czasu nadawania w zakresie od 15 do 600 sekund. Na 10 sekund przed końcem ustawionego limitu zaczyna migać czerwona dioda sygnalizacji nadawania. Ustawione mam 60.
10. R-DCS – (Ważne) Funkcja odpowiedzialna za ustawianie cyfrowego tonu DCS blokady odbiornika. Ustawiamy OFF.
11. R-CTCS – (Ważne) Funkcja odpowiedzialna za ustawianie cyfrowego tonu CTCSS blokady odbiornika. Ustawiamy OFF. Opcja off jest najbardziej optymalna do nasłuchu wszystkiego.
12. T-DCS – (Ważne) Funkcja odpowiedzialna za załączenie cyfrowego tonu DCS w trakcie nadawania. Ustawiamy OFF.
13. T-CTCS – (Ważne) Funkcja odpowiedzialna za załączenie tonu CTCSS w trakcie nadawania. Ustawiamy OFF.
14. VOICE – Funkcja odpowiedzialna za głosowe komunikaty o wciśniętych klawiszach. Polecam ENG.
15. ANI-ID – Funkcja odpowiedzialna za wyświetlenie automatycznego numeru identyfikacyjnego ANI. Ustawienie numeru oraz sposobu jego transmisji możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera. Mam 80808.
16. DTMFST – Funkcja odpowiedzialna za słyszenie kodów DTMF w głośniku. Mam dt-st.
17. S-CODE – Funkcja odpowiedzialna za wybór jednej z 15 grup tonów DTMF (do 5 cyfr) nadawanych zgodnie z ustawieniami PTT-ID. Mam 1.
18. SC-REV – (Trochę ważne) Funkcja odpowiedzialna za ustawienia zachowania się radia w przypadku natrafienia na transmisję w trakcie skanowania. Ustawienie TO powoduje zatrzymanie się skanera przez 5 sekund na każdej znalezionej transmisji. CO powoduje zatrzymanie się skanera do końca transmisji. SE przy napotkaniu transmisji skan się zatrzymuje. Polecam przy pierwszych skanowaniach opcje TO.

19. PTT-ID – Funkcja odpowiedzialna za ustawienie wysyłania S-Code na początku lub na końcu nadawania. Możliwe jest również wysłanie S-Code zarówno na początku, jak i na koniec nadawania. Ustawiamy OFF.
20. PTT-LT – Funkcja odpowiedzialna za opóźnienie w emisji S-Code, ustawiane w zakresie od 0 do 30 milisekund. Dajemy OFF.
21. MDF-A – funkcja odpowiedzialna za wybór wyświetlanej informacji w trybie pracy kanałowej. Ustawienie CH wyświetla numer kanału, NAME wyświetla zaprogramowaną nazwę kanału, FREQ wyświetla częstotliwość zaprogramowanego kanału. Nazwę kanału można wprowadzić za pomocą programu CHIRP.


 


22. MDF-B – ta sama funkcja co punkt 21, tylko dla drugiej linijki wyświetlacza.
23. BCL – Funkcja odpowiedzialna za blokadę nadawania w przypadku zajętości kanału. Przy aktywnej blokadzie, po naciśnięciu PTT zamiast załączenia nadawania wygenerowany zostanie ostrzegawczy dźwięk. Polecam OFF. Przy opcji ON da się rozmawiać na przemienniku.
24. AUTOLK – Funkcja odpowiedzialna za automatyczne blokowanie klawiatury po 8 sekund jej nie używania. Klawiaturę można odblokować naciskając przez 3 sekundy klawisz #. Blokada klawiatury nie działa na przyciski PTT, CALL i MONI. Mam OFF.
25. STF-D – Funkcja odpowiedzialna za załączenie kierunku przesunięcia częstotliwości (tzw. shift) przy pracy halfduplex (przemienniki). Ustawienie „-” powoduje, że częstotliwość nadawania będzie niższa od częstotliwości odbioru. Ustawienie „+” powoduje, że częstotliwość nadawania będzie wyższa od częstotliwości odbioru. Ustawienie OFF daje nam częstotliwość nadawania taką samą jak odbioru. W przypadku przemienników amatorskich wymagany jest tryb „-”. Mam OFF.
26. OFFSET – Funkcja odpowiedzialna za wartość przesunięcia częstotliwości (tzw.shift) dla pracy przemiennikowej, Wartość ta może zostać wpisana przy pomocy klawiatury numerycznej radiotelefonu. Mam 000-000, ale przeczytaj koniecznie kolejny podpunkt artykułu: Jak wyłączyć możliwość nadawania na danych pasmach.
27. MEM-CH – Funkcja odpowiedzialna za zapamiętywanie pod wybranym numerem częstotliwości, będącej w danym momencie na górnym VFO (A).
28. DEL-CH – Funkcja odpowiedzialna za kasowanie wybranego z zapamiętanych kanałów.
29. WT-LED – Funkcja odpowiedzialna za konfiguracja koloru podświetlenia wyświetlacza radia w trakcie normalnej obsługi radia.
31. RX-LED – Funkcja odpowiedzialna za konfigurację koloru podświetlenia wyświetlacza radia w trakcie odbioru
31. TX-LED – Funkcja odpowiedzialna za konfigurację koloru podświetlania wyświetlacza w trakcie nadawania.
32. AL-MOD – (Mniej ważne) Sposób transmisji sygnału alarmowego po naciśnięciu na ponad 2 sekundy przycisku CALL. Przy ustawieniu SITE sygnał alarmowy słyszalny jest tylko w głośniku radia, przy ustawieniu TONE sygnał jest nadawany drogą radiową, przy ustawieniu CODE transmitowany jest numer 119 wraz z numerem ANI. Ustaw SITE.
33. BAND – W trybie pracy VFO (częstotliwość) zmienia pasmo UHF/VHF dla aktywnego wiersza. Mam UHF.
34. TDR-AB – Pozwala na wybranie priorytetowego VFO. W przypadku ustawienia na OFF i przy włączonym trybie dwu kanałowym TDR (menu 7), znacznik aktywnego kanału, a co za tym idzie wybranego do nadawania, będzie się ustawiał na tym VFO, na którym była ostatnia transmisja (odbiór). Ustaw OFF.
35. STE – Eliminuje szumy przy zamykaniu blokady szumów (squelch) przy łączności bezpośredniej (direct). Nie stosować przy pracy przemiennikowej. Mam OFF.
36. RP-STE – Eliminuje szumy przy zamykaniu blokady szumów (squelch) przy łączności przez przemiennik, jeżeli ten obsługuje taką funkcjonalność. Mam 5.
37. RPT-RL – Opóźnienie tonu sterowania przemiennikiem w setkach milisekund. Mam OFF.
38. PONMSG – Funkcja odpowiedzialna za zachowanie się radia po włączeniu. W przypadku ustawienia FULL, po włączeniu na moment zostaną zapalone wszystkie segmenty wyświetlacza. W przypadku ustawienia MSG, wyświetli się wiadomość powitalna, treść której można zaprogramować za pomocą programu CHIRP. Mam MGS.
39. ROGER – Aktywacja transmisji tonu, sygnalizującego koniec nadawania, tzw. roger beep. Mam OFF.
40. RESET – Funkcja ta odpowiada za przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Wszystkie wyżej opasane opcje MENU pochodzą z strony: https://radiobaofeng.pl/Fukncje-radiotelefonu-BAOFENG-UV-5R-news-pol-1552056258.html

Jak wyłączyć możliwość nadawania

Najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie takiej możliwości. Do tego będziemy potrzebować kabel USB (dostępny w tej aukcji) oraz program CHIRP. Poradnik programowanie Baofenga przy pomocy komputera. Jeżeli nie macie kabla USB to ustawiacie moc (TXP) na low oraz offset i na 999.999 mhz opcja nr 26 w MENU.

Nawet jeśli mamy zablokowane nadawanie, to i tak według prawa nie jest to urządzenie legalne do odbioru.

Programując dane pasmo w programuje CHIRP to w opcji „Duplex” trzeba dać „off”.

Jak znaleźć odpowiednią częstotliwość

Przede wszystkim google i przeglądanie różnych stron i forów. Pamiętaj ustawienie danej częstotliwości na 30 sekund nic nie znaczy, czasami cisza może trwać długo.

Mapa z nadajnikami radiowymi i ich częstotliwościami dla całej Polski link: https://nadajniki.socware.pl/

Częstotliwości policyjne: http://yonec.pl/elektronika/policja/

Mapa przemienników: https://przemienniki.net/mapa

Piszczcie w komentarzach co jeszcze mogę dodać 🙂

Opis przycisków

Na pewno to zaktualizuje.

Lewa strona:

  • Górny pomarańczowy CALL to domyślnie radio FM przy kliku i alarm przy trzymaniu.
  • PTT – nadwanie
  • MONI Kliknięcie to zapalenie latarki/ Przytrzymanie to szybkie ustawienie SQL na 0. Po puszczeniu SQL wraca do poziomu który był wcześniej.

Środek:

  • Przytrzymanie * to skaner
  • Przytrzymanie 0 to pokazanie stanu baterii w voltach.
  • BAND Ton 1750
  • Przyjmując 3 lub 6 przy włączaniu Baofenga mamy informacje o sofcie.
  • Klikniecie # szybka zmiana mocy nadawania. Przytrzymanie blokada klawiatury.

Przyszłość strony

Ponieważ pisanie dla wykopowiczów sprawia mi nawet przyjemność, a uwierzcie pisanie bez błędów ortograficznych i gramatycznych, sprawia mi problemy. To staram się uczyć i poprawiać styl 🙂

Niedługo dostane pistolet do masowania mięśni z aliexpress to zamierzam dobrze potestować i napisać recenzje. Dodatkowo myslę o napisaniu w miedzy czasie 1-2 poradników związanych z aliexpress, gearbest itp. Macie jakieś propozycje? Zachęcam do pisania ich w komentarzach.

11 Urodziny AliExpress

Start 29/03/2021 o godzinie 9:00
Kupony i promocje:
https://alisale.pl/kupony-kody-rabatowe-i-promocje-11-urodziny-aliexpress/
Poprzedni artykułKupony AliExpress 11.11 – Mi Band 5 za 1$ i wiele innych! $2/15 MEGA1111
Następny artykułBlack Friday AliExpress – Kupony, kody, promocje!

7 KOMENTARZE

  1. fajna sprawa, dzięki! a może warto by opisać jak w ogóle z baofenga korzystać? jak wykorzystywać podczas jazdy samochodem, w górach, podczas jakichś działań w terenie? pewnie wielu ludzi z tego korzysta ale jakoś nie spotkałem w necie prostego opisu krok po kroku co i jak.pozdo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj